Pärnumaa Kutsehariduskeskus külastamas meie tootmist

Postitus lisatud: 16.10.2019
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puitkonstruktsioonide ehituse eriala esmakursuslased külastamas meie tootmist ja tutvumas võimaliku reaalse töökeskkonnaga tulevikus.

Tehases toodetavate elementmajade nõudlus on üha tõusvas joones, mille üheks põhjuseks on kindlasti rangemad nõuded energiatõhususele, ent siinjuures pööratakse aina suuremat tähelepanu ka ökoloogiliste ehitusmaterjalide kasutamisele ja ehitustegevuses väiksema ehitusprahi tekitamisele.

Kui tulevikus on oodata tootmistehnoloogia arengut ja suuremat automatiseerumist, siis majatehastes jääb kindlasti peamine osa tööst ikka ehituspuuseppadele. Eks üleüldse on majatehased oma tootmistehnoloogia ja tootmisprotsesside läbiviimisel ning lõpptoote spetsiifikast tulenevalt üsna erinevad. Kes on keskendunud rohkem standardtoodetele, kes teeb peamiselt erilahendusi. Meie oleme näiteks keskendunud pigem erilahendustele, mistõttu on tootmisprotsess ka peamiselt käsitöö.

Seetõttu on kindlasti vajalik, et noored ehitushuvilised oleksid selles valdkonnas toimuvaga võimalikult hästi kursis ja saaksid reaalselt toimuvast ka suurema ülevaate. See võimaldab neil paremini otsustada, milline suund valida ning kelle juurde soovi korral tööle asuda. Uusi abikäsi on kindlasti tarvis!

Nord Homes kollektiiv igal juhul tänab ja soovib edu õpingutel!


Järgmine