Ehitusinfo

Hoone elemendid või moodulid toodame meie Pärnus asuvas majatehases.
Valmis elemendid transpordime objektile, kus saame lühikese aja jooksul 
majakarbi püsti ja ilmastikukindlaks.

Sellisel viisil valmib maja kiiremini kui tavapärase objektiehituse puhul.
Kiirema valmimise ja vähema ehitusjäägi tekitamise tulemusel kaasneb ka tellijale
oluline rahaline kokkuhoid ning ehitustegevus on võimalikult loodussäästlik.

Vaata lähemalt

Fotod tootmishoonest

Tehases toodetud elemendid

Hoone elemendid toodame meie majatehases, ilmastiku eest kaitstud tingimustes. Saame toota maja elemente nii oma projektide, kui ka näiteks kliendi arhitekti poolt koostatud jooniste alusel.

Tootmisel kasutame CE märgisega kvaliteetseid toormaterjale, siinjuures kandvates konstruktsioonides on meil alati tugevsorteeritud puit (C24). Valminud elementidele, mis võivad olla kuni 12 m pikad, saame kohe külge paigaldada ka aknad ja uksed, ning elektrikaabelduse kiiremaks paigaldamiseks kaablitorud.

Kiire paigaldus objektil

Tehases toodetud maja elemendid transpordime objektile ja paigaldame varasemalt valmis ehitatud vundamendile. Hoone paigaldustööd kestavad hinnanguliselt 3 - 4 tööpäeva, mil valmib ilmastiku eest kaitstud majakarp ning saab jätkata viimistlustöödega.

Sel viisil saame elemente paigaldada aastaringselt ning hoone konstruktsioon on siinjuures endiselt kaitstud sademetest tulenevate võimalike niiskuskahjustuste eest, mis on kvaliteedi seisukohalt olulise tähtsusega.

Ehitustööd krundil

Samaaegselt maja elementide tootmisega tehases on krundil võimalik läbi viia kohapealseid ehitustöid: pinnasetööd, vundamendi ehitus, välistrasside rajamine jms. See tagab oluliselt kiirema maja valmimise, kuna vundamenditööde lõppedes on mõne päevaga võimalik juba soojustatud majakarp püsti panna.

Kohapealseid objektitöid saame teostata meie või tellija ise. Samuti viime olenevalt kokkulepitud tööde mahust läbi ka peale paigaldust aset leidvaid sise- ja välisviimistlustöid. Soovi korral ehitame maja "võtmed kätte" valmidusse.

Toodame peamiselt erilahenduse aluse projekteeritud majasid

Vaata tehtud töid